Proje ekibimizde 4 öğretim üyesi 3 doktorant görev almıştır. Simülasyonlarda ABQUS yazılımı kullanılmaktadır. Aksisimetrik parçalar için oldukça başarılı simülasyonlar yapılarak hidromekanik ve hidrodinamik sac hidroşekillendirme prosesleri deneysel ve sayısal olarak etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Dişi kalıpla sac hidroşekillendirme konusunda çalışmalara da başlanmıştır. Genellikle AL 2024 ve AL 5754 malzemeler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu malzemeler için Şekillendirme Sınır Diyagramları (FLD; Forming Limit Diagram) elde edilerek, AL 54754 için Sınır Çekme Oranı (LDR; Limited Drawing Ratio) 2.5 elde edebilmiştir. Şekillendirilebilirliği daha da artırmak için çalışmalar devam etmektedir.

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ndeki Hidroşekillendirme çalışmaları

 Selçuk Üniversitesi Makine Müh.Bölümü’nde sac hidroşekillendirme çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. Nisan 2009 da 108M516 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında 60 Tonluk bir hidroşekillendirme deney ünitesi tasarlanıp Konya sanayiinde imal ettirilmiştir ve S.Ü.Laboratuvarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Proje 15 Ekim 2011 de tamamlanmış olacak.

Bir sonraki hedefimiz; sanayi ile işbirliği yaparak, sanayide kullanılabilecek, örneğin 700~1000 tonluk hidroşekillendirme presinin tasarım ve imalatını gerçekleştirerek, Ülke teknolojisine katkıda bulunacak çalışmalar (projeler) yapmaktır.