ÇALIŞTAY TEMASI

Amacı: Ülkemizde hidroşekillendirme özellikle sac hidroşekillendirme üretim yöntemi ile ilgili kişi ve kuruluşları bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamak ve ortak çalışmalara zemin hazırlamaktır.

Kapsamı: Konu ile ilgili Üniversite, Sanayi ve Kamu kuruluşlarından katılımcılarla

  • Pratik ve teorik seminerler
  • Hidroşekillendirme atölye uygulamaları
  • Benzer konulardaki yazılım ve donanımları kapsayan firma ürün tanıtımları
  • PANEL “Hidroşekillendirme teknoloji platformu kurulması “

yapılacaktır

Önemi: Ülkemizde sadece TAI ve Kayseri 2. HIBM Komutanlığı dışında henüz tam olarak bilinmeyen, yaygın bir kullanım alanına sahip olmayan ve gelişmiş ülkelerde son 15 yıldır artan bir kullanıma sahip olan bu üretim yönteminin ülkemizde de kullanılması kaçınılmazdır.

Ayrıca  TÜBİTAK tarafından 2 Kasım 2004’de hazırlanan “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi”nde “Metal Şekillendirme Teknolojileri” alt başlığında sözü edilen;

Ara Hedef 2011; Sınırlı sayıda otomotiv ana ve tedarikçi firmasında sac ve boru hidroform parça, süreç ve kalıp tasarımı ve kalıp imalatı yapılabilmesi

ve

Hedef 2016;  Sac ve boru hidroform işlemleriyle yapılan parçalarda Avrupa’da üç tedarikçi ülke arasına girmek

Maddelerinde belirtilen ulusal bilim ve teknoloji politikalarımızın gerçekleşmesi için, hidro şekillendirme yönteminin tanınmasına katkıda bulunulacaktır. Dolayısıyla ülkemizin rekabet gücünü ve global pazardaki payını arttırmak için bu yüksek teknolojiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Otomobil üreticilerinin, uluslararası çapta rekabet edebilmesi için, maliyeti azaltan, kaliteyi yükselten yeni teknolojileri çok yakından takip etmesi gerekmektedir. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de hidroşekillendirmedir.