YAYINLAR

 

M. Dilmec, M. Turkoz, H. Selcuk Halkaci, Design of Stamping and Sheet Hydroforming Test Unit, Archives of Materials Science, vol. 28/1-4, pp. 25-29, 2007.

Mevlüt TÜRKÖZ ve H.Selçuk HALKACI, 2009. Sacların Hidrolik Şekillendirilmesinde Proses Parametrelerinin Belirlenmesi İçin Deney Tasarımı, Mühendis ve Makina, Cilt:50, Sayı:591, Sayfa: 19 24.

Mevlüt TÜRKÖZ, 2009. Al 2024 ve Al 5754 Alaşımlı Alüminyum Sacların Şekillendirilebilme Kabiliyetinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

12-13 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen, SIMULIA Abaqus KULLANICILAR TOPLANTISI’nda “Yarı Küresel Stampayla Sac Şişirme Deneyinin Abaqus İle Modellenmesi” isimli bir sunum yapılmıştır.

Fahrettin Ozturk, Murat Dilmec, Mevlut Turkoz, Remzi E. Ece, Huseyin S. Halkaci, Grid Marking and Measurement Methods for Sheet Metal Formability, 5th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, pp. 41 49, 18-21 June 2009, Aydın, Turkey.

Mevlut Turkoz, Murat Dilmec, Huseyin Selcuk Halkaci, Investigation on Earing Behavior of AA 2024 T4 and AA 5754 O Aluminum Alloys, The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT2009), pp.16, 26-29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.

Mevlut Turkoz, Osman Yigit, Murat Dilmec, H.Selcuk Halkaci, Construction of Forming Limit Diagrams for AA 5754 and AA 2024 Aluminium Alloys, Proceedings of the 12th International Conference on Aluminium Alloys, pp. 516 521, September 5-9, 2010, Yokohama, Japan.

Mevlut Turkoz, Osman Yigit, Murat Dilmec, Huseyin Selcuk Halkaci, Behcet Daghan, Comparison of Numerical and Experimental Results in Hemispherical Punch Stretching Test, The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT2010), pp.136, 24-27 October 2010, Paris, France.

M. Halkaci, M. Turkoz, M. Dilmec, H. S. Halkaci, B. Daghan, “Increasing the Limiting Drawing Ratio of AA 5754 Aluminum Sheet by Hydromechanical Deep Drawing Process” isimli bildiri International Conference on Technology of Plasticity 2011 (ICTP 2011) konferansında sunulmak üzere kabul edilmiştir. Eylül 2011’de Almanya’da sunulacaktır.

H.S.Halkacı, “Sac Hidrolik Şekillendirme Deney Ünitesi Gerçekleştirildi”, UYGULAMA, Mühendis ve Makina, Cilt 52, Sayı 615, sayfa 37-40.